CO MOŻEMY

DLA CIEBIE ZROBIĆ?

W zakresie:

wody i ścieków

festiwale ekologiczne online, filmy edukacyjne

webinary, pogadanki z mieszkańcami online

prelekcje w szkołach lub online

stoisko edukacyjne, stoisko warsztatowe na eventach plenerowych

IconIconIconIcon

posty, stories, pogadanki, live na portalach społecznościowych

gry edukacyjne planszowe i karciane

książeczki edukacyjne, komiksy, publikacje

ulotki, broszury, roll-upy, banery, plakaty

IconIconIconIcon Icon

PRZYKŁADY NASZYCH

DZIAŁAŃ, WSPÓŁPRACY I ZLECEŃ:

AQUANET

(2020) ZAKRES DZIAŁAŃ: zaprojektowanie i wykonanie dwóch biuletynów edukacyjnych o tematyce wodnej przeznaczonych dla różnych grup wiekowych- jeden dla dzieci z przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych, drugi dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, opracowanie komiksu z postacią bohatera kampanii edukacyjnej Aquanetu, Bobrem Pluskiem.

Przedstawienie i prelekcje

(2022) W ramach projektu pn. "Gmina Stryszów i dzieci na ratunek wodzie leci - edukacja ekologiczna w zakresie ochrony

i zrównoważonego gospodarowania zasobami wody", przeprowadziliśmy prelekcje z prezentacją multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, a dla przedszkoli przedstawienia edukacyjne.

"EKOFESTON"

To ogólnopolski festiwal ekologii w największym plenerze świata czyli W Internecie. Organizowany co każdego roku 22 kwietnia

z okazji Dnia Ziemi! to połączenie wiedzy i atrakcji adekwatnych do wieku, potrzeb,predyspozycji i zainteresowań dzieci, a także, co bardzo ważne, dorosłych. Chodzi bowiem o to, abyudział w wydarzeniu mógł wziąć każdy , bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, bo edukacjaekologiczna jest wspólną potrzebą nas wszystkich.

(2022) Zaprojektowaliśmy i wydaliśmy biuletyn edukacyjny

o tematyce wodno-ściekowej na zlecenie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

"Co w kranie, a co w kanale?"

(2020) W naszej prelekcji o odpadach, poruszamy również temat zanieczyszczenia wód, wyspy śmieci na Oceanie Pacyficznym

i zagrożeń dla morskich zwierząt. Możemy również przygotować na zlecenie prelekcję poświęconą tylko tematom wody lub ścieków.

Zanieczyszczenie wody

(2017) - działania ekologiczno-edukacyjne dla Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach projektu "Woda - naturalne bogactwo świata ludzi, zwierząt i roślin". OBSZAR DZIAŁAŃ: napisanie scenariusza, reżyseria

i wykonanie spotu edukacyjnego filmu pt. "Skąd się bierze woda?", wydanie dwóch publikacji: komiks o ściekach "Zamieniamy ścieki

w czystą wodę" i "Skąd się bierze woda w kranie" i kolorowanek.

"Skąd się bierze woda w kranie"

(2016) - działania w ramach projektu "Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta". ZAKRES DZIAŁAŃ: opracowanie merytoryczne i graficzne oraz wydanie publikacji biuletynu i komiksu edukacyjnego "Aquaporady, czyli jak prawidłowo korzystać z zasobów wodnych, "Wpuszczony w kanał".

"Nasza woda, nasze życie, czyli racjonalna gospodarka wodna na terenie gminy Warta".

ODWIEDŹ NAS NA NASZYCH SOCIAL MEDIACH:

instagram

YouTube

facebook

ekoedu.com.pl

Icon Icon Icon